โรคสมองเสื่อม

สมองเสื่อมคืออะไร

ภาวะสมองเสื่อม จริงๆ แล้วเป็นแค่อาการแสดงอย่างหนึ่งของโรค ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ความหมายโดยทั่วไปของสมองเสื่อมคือ การด้อยประสิทธิภาพในการทำงานของสมองทุกๆ ด้าน แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ การคำนวณ หรือการใช้ความคิดที่สลับ ซับซ้อน รวมถึงประสิทธิภาพทางการสื่อภาษา การแปลความหมาย

ทราบได้อย่างไร..ว่าสมองเสื่อม

ในการตรวจแพทย์อาจต้องทดสอบความจำ การคำนวณ สังเกตการแก้ปัญหาง่ายๆ คนที่เป็น โรคสมองเสื่อมมักสูญเสียความจำที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ๆ แต่ความจำในอดีตมักจะยังดี ยกเว้นในกรณี ที่เป็นมากหรือเป็นมานานๆ

สมองเสื่อมจริง..ต่างจากสมองเสื่อมเทียมอย่างไร

ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆมักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแต่ญาติหรือคนใกล้ชิดหลายๆ คนจะสังเกตอาการ และให้ข้อมูลแก่แพทย์ ทราบถึงความผิดปกติทางสมองที่ค่อยเป็นค่อยไป ตรงกันข้ามกับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเทียม ที่มักจะบอกกับแพทย์โดยตรงว่าตัวเองหลงลืมง่าย และ วิตกกังวลว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อม

ภาวะใดที่เรียกว่าสมองเสื่อมเทียม
ก่อนที่แพทย์จะบอกว่าคุณเป็นโรคสมองเสื่อม แพทย์จำเป็นต้องตรวจแยกโรคสมองเสื่อมเทียม ซึ่งพบได้บ่อย อันได้แก่ ภาวะที่จากความเครียด นอนไม่หลับ ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคจิตประสาทอื่นๆ ซึ่งมีผลทำให้ความคิดอ่านของสมองไม่ปกติ


เครื่องวินิจฉัยความผิดปกติระบบสมอง MRI
เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยที่อาศัยพลังงานสนามแม่เหล็กผนวกกับคลื่นวิทยุและคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย
MRI มีประโยชน์มากในการตรวจหาความผิดปกติของ ระบบสมอง ระบบประสาทไขสันหลัง กระดูก และข้อต่างๆ ภาพ MRI
จะชัดเจนว่าการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และไม่มีผลทางรังสีต่อผู้ป่วย


สมองเสื่อม..เกิดขึ้นได้อย่างไร
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดจากความเสื่อม ดังนั้น จึงพบได้บ่อยในคนสูงอายุ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และสังขาร ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขให้ดีได้ดังเดิม สาเหตุใหญ่ๆ แบ่งได้ ดังนี้
  • สมองเสื่อมจากวัยชรา
  • โรคอัลไซเมอร์
  • โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
  • ภาวะเลือดคั่งในสมอง หรือเนื้องอกในสมอง
  • ภาวะขาดวิตามิน บี12
  • โรคติดเชื้อที่มีผลทางสมอง
  • สมองเสื่อมจากการติดสุราเรื้อรังนานๆ
  • ภาวะที่เกิดตามหลังการขาดออกซิเจน
นอกจากนี้ยังมีบางโรคทำให้เกิดสมองฝ่อบางส่วน เช่น โรคพาร์กินสัน ซึ่งทำให้เกิดอาการสั่น เคลื่อนไหวช้าลง เป็นต้น

แล้วจะดูแลอย่างไร..ไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อม

การป้องกันในสิ่งที่ทำได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมตามธรรมชาติได้ แต่เราสามารถดูแลสุขภาพของเราให้ดี เช่น ควบคุมความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติอย่างสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า หลีกเลี่ยงสารเสพติด ซึ่งจะมีผลทำลายสุขภาพในระยะยาว ไม่สำส่อนทางเพศ เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใสอยู่เสมอ มีความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว ยอมรับสภาพตามความเป็นจริง ไม่เคร่งเครียดเกินไป เพียงเท่านี้ก็สามารถ ทำให้ชีวิตมีความสุขได้ระดับหนึ่ง