.   

 กระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกจำนวน  24 ข้อ จะมีเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อทำหน้าที่รองรับแรงกระแทก และยืดหยุ่นเวลาเคลื่อนไหวตามข้อจำกัดของรูปแบบของข้อกระดูกสันหลัง เราเรียกว่า "หมอนรองกระดูกสันหลัง"

ลักษณะรูปร่างหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นวงกลมๆ โดยมีขอบเป็นพังผืดเหนียว แข็งแรง ประกอบด้วยเส้นใยประสานกัน เหมือนกับเส้นใยเหล็กหรือผ้าใบคล้ายยางรถ ส่วนภายในจะมีของเหลว คล้ายกับเจลลี่ เป็นสารถ่ายรับน้ำหนักเปรียบได้กับลมยาง ที่อยู่ในยางรถ เมื่อรับน้ำหนักบรรทุก
ก็จะเป็นตัวรับและกระจายน้ำหนัก เพียงแต่หมอนรองกระดูกสันหลัง อยู่ในท่าวางนอนราบ รับน้ำหนักที่กระทำจะกดลงจากด้านบน

หมอนรองกระดูกสันหลังปกติ แต่รับน้ำหนักมากจนหมอนรองกระดูกสันหลังไม่สามารถรับ

   น้ำหนักนั้นได้ จนเกิดการฉีกขาดพังผืดเส้นใยขอบนอก

หมอนรองกระดูกสันหลังผิดปกติมีความบกพร่อง แต่รับน้ำหนักปกติ หมอนรองกระดูกสันหลัง

   ไม่สามารถรับน้ำหนักนั้นได้ เกิดการฉีกขาดพังผืดเส้นใยขอบนอก

หมอนรองกระดูกสันหลังผิดปกติ มีความบกพร่อง แต่รับน้ำหนักผิดปกติ หมอนรองกระดูก

    สันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักนั้นได้ เกิดการฉีกขาดพังผืดเส้นใยขอบนอก

 ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าร่างกายรับน้ำหนักที่ปกติ แต่ร่างกายมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของหมอนรองกระดูกสันหลัง ก็ทำให้มีปัญหาได้เช่นกัน

 

อาการของโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพยาธิสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังนั้น เช่น ฉีกขาดของเส้นใย ของหมอนรองกระดูกสันหลังจะเจ็บปวด เฉพาะที่หลัง ฉีกขาดของเส้นใยของหมอนรองกระดูกสันหลังมากทำให้สารเหลวคล้ายเจลลี่เคลื่อนตัวออกมาภายนอก กดทับเส้นประสาทจะปวดร้าวไปตามเส้น ประสาทนั้นๆ ที่พบมากคือ ปวดร้าวจากหลังไปน่องหรือหลังเท้า

การนั่งหัวเข่าควรอยู่สูงกว่าข้อสะโพก โดยมีที่วางเท้าไม่ควร นั่งเหยียดเท้าตรง หรืออยู่ในท่าเดียว เป็นเวลานาน ขณะลุกจาก นั่งควรหลังตรงใช้มือช่วยในการยันตัวลุกขึ้น ขณะยืนนานๆควรมีที่รองเท้าข้าง หนึ่งให้ข้อเข่างอ ลดความโค้งกระดูกสันหลัง ไม่ยกของหนักเกิน 10 ปอนด์ ขณะยังมีอาการปวดหลัง เมื่ออาการปวดหายแล้วยังไม่ควรยกของหนักเกิน 20 ปอนด์อีก 6 เดือน หลังจากนั้น ไม่ควรก้มหลังยกของจากพื้น ควรใช้วิธีย่อเข่ายก ไม่ควรยกของหิ้วของที่มีน้ำหนัก 10 ปอนด์ ห่างจากลำตัวเกินกว่า 2 ฟุต ไม่ยกของเหนือระดับหัวไหล่ นอนที่นอนไม่อ่อนนุ่มหรือแข็งเกินไป  ตะแคงกอดก่ายหมอนข้างไม่ให้ลำตัวบิด นอนหงายมีหมอนรองใต้ข้อเข่าให้งอเล็กน้อยไม่เหยียดตรง

รักษาแบบประคับประคอง ให้คำแนะนำ พัก งดการนั่งนานๆ ยกของหนัก ก้มยกของ ยา

    กายภาพบำบัด อุปกรณ์พยุงหลัง

Nuccleoplasty เป็นวิธีการรักษาด้วยวิธีใหม่ที่ไม่ต้องผ่าตัด

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง

 

การรักษาโดยวิธี Nucleoplasty (Coblation) โดยใช้คลื่น RF(RADIOFREQUENCY) ความร้อนประมาณ 40-70° C สลายหมอนรองกระดูกสันหลังที่เคลื่อนกดทับเส้นประสาท โดยไม่มีการทำลาย หรืออันตรายต่อเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียง ซึ่งหัวเข็มที่ปล่อยคลื่น RF ขนาดเข็มฉีดยาเบอร์ 17 สอดผ่านผิวหนังเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลัง

ใช้เวลา 20-30 นาที ในการรักษาด้วยวิธี Nucleoplasty

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ไม่ต้องถูกวางยาสลบ

ไม่มีแผลผ่าตัด

หลังรับการรักษาแล้วประมาร 2-3 สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถอุ้มลูกหรือยกของได้

ผลดีในการรักษา มากกว่า 80%

 

วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยนวัตกรรมใหม่ (Nucloplasty) ได้ผ่านการ รับรองโดยองค์การ อาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา