โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต
February 14 / 2017

 

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต

 

 

     โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต เกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่วนที่เสียหายถูกทำลายไปทำให้คนไข้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

     โรคนี้สามารถเกิดได้กับบุคคลทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

“หากคุณต้องประสบภาวะที่เรียกว่า หลอดเลือดในสมองอุดตันเฉียบพลันควรพบแพทย์ภายใน 3-4.5 ชม.”

 

 การรักษา 

 

     การรักษาแบบเดิม : การรักษาแบบประคับประคอง คือ การให้สมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป โดยไม่ได้ทำการแก้ไขและรอให้สมองบางส่วนฟื้นตัวเอง

 

 เทคโนโลยีการรักษา โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเฉียบพลัน 

 

  • การให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3 ชม.
  • การขยายหลอดเลือดสมองตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Stent)

 

 

 เทคโนโลยีช่วย ตรวจหาภาวะหลอดเลือดในสมองอุดตัน 

 

  • การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งสามารถตรวจดูหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้ดี
  • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT SCAN) สามารถบอกได้ว่าหลอดเลือดในสมองมีการแตกหรือตีบตัน
  • การอัลตร้าซาวด์เส้นเลือดสมอง (TCD) และการอัลตร้าซาวด์เส้นเลือดสมองที่คอ (Carotid Duplex) ช่วยเช็คความหนาของผนังหลอดเลือดและตีบตัน
  • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงที่คอ สามารถบอกว่ามีเส้นเลือดโป่งพอง หรือเส้นเลือดผิดรูป ด้วยเครื่อง Cath Lab สามารถมองเห็นภาพหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยในรูปแบบ 3 มิติ 2 ระนาบ ซึ่งทำให้ได้ภาพเสมือนจริง ช่วยให้เห็นพยาธิสภาพ ของสมองได้ชัดเจนและให้ความแม่นยำในการรักษายิ่งขึ้น