แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย อายุต่ำกว่า 35 ปี

  โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อายุต่ำกว่า 35 ปี

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

  โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อายุ 35 ปีขึ้นไป

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย สำหรับวัยทำงาน

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย ผู้บริหาร

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ผู้บริหาร

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย หัวใจ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ หัวใจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย ความดันโลหิตสูง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง