แพ็คเกจเหมาจ่าย

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


  • โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย

    โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย

  • โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี

    โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย 96,500บาท

  • โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

    ผ่าตัด เหมาจ่าย ต้อกระจก