หายใจอุดตันขณะหลับ

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea)

โรคติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก แบ่งตามตำแหน่งของการติดเชื้อแบ่งออกเป็น 2 โรค คือ
1. โรคกรวยไตอักเสบ ในเด็กจะมีไข้สูง ปวดบั้นเอว ปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะแสบขัด คลื่นไส้อาเจียน แต่อาการในเด็กเล็กไม่จำเพาะ อาจมีไข้สูง
ร้องกวน ดูดนมน้อยลง เด็กเล็กควรได้รับการตรวจปัสสาวะทุกครั้ง เมื่อมีไข้โดยตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ
2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีอาการปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขุ่น บางครั้งอาจมีเลือดปน
เด็กบางคนมีปัสสาวะรดที่นอนเกิดขึ้นใหม่ หลังจากที่เคยควบคุมการขับถ่ายได้แล้ว

การวินิจฉัย
ทำได้โดยการตรวจปัสสาวะและเพาะเชื้อปัสสาวะ จะพบเม็ดเลือดขาว หรือเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะการนำปัสสาวะไปเพาะเชื้อจะบอกชนิด
ของแบคทีเรียที่ก่อโรค และตรวจการตอบสนองของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
เนื่องจากการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ อาจเป็นอาการนำที่บ่งบอกถึง
ความผิดปกติแต่กำเนิดของไต และทางเดินปัสสาวะ ดังนั้น ในเด็กที่เป็นกรวยไตอักเสบทุกราย หรือเด็กเล็กที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
หรือมีการติดเชื้อซ้ำ ควรได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจอัลตร้าซาวด์ การใส่สายสวนเพื่อตรวจหาภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับ
การสแกนไต (DMSA scan) เพื่อตรวจหาแผลเป็นที่ไต เป็นต้น


การรักษา
สามารถรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ถ้าเด็กทานยาไม่ได้ หรือมีอาการขาดน้ำควรรับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ยาปฏิชีวนะในหลอดเลือดดำ
ระยะเวลาที่ให้ยา 10-14 วันในโรคกรวยไตอักเสบ แต่ถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ใช้เวลาในการรักษาสั้นกว่า คือประมาณ 5-7 วัน

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
** การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย ควรเช็ดทำความสะอาดจากหน้าไปหลัง เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอุจจาระเป็นตัวก่อโรคที่สำคัญ
ของโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
** ดื่มน้ำมากๆและปัสสาวะให้เป็นเวลา ในเด็กควรปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมง และก่อนนอนไม่กลั้นปัสสาวะ ปัสสาวะที่ค้างนานๆ
ในกระเพาะปัสสาวะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรีย
** หลีกเลี่ยงท้องผูก ฝึกการถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน
** หลีกเลี่ยงการระคายเคืองที่เกิดขึ้นบริเวณท่อปัสสาวะ เช่น การใส่กางเกงที่รัดมากๆ การใส่สบู่เหลวลงไปในอ่างอาบน้ำ เป็นต้น