โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

โรคซึมเศร้า กับการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

อาการท้องเสีย สลับท้องผูก

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ระบบทางเดินอาหาร

โรคหลอดเลือดตีบที่คอ

พญ.อริยา ทิมา อายุรแพทย์ระบบประสาท

สัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลว

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์โรคหัวใจ