โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

ภัยเงียบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

นพ.อุทัย พันทิตพงษ์ แพทย์โรคหัวใจ

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ อายุรแพทย์ระบบประสาท

เทคโนโลยีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ด้านกระดูกและข้อ