โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ภาวะโรคไต กับการทานอาหารของคนในยุคปัจจุบัน

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์โรคไต

เทคโนโลยีการรักษาอาการปวดไหล่

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ