โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก