จอประสาทตา


ทำไม..ต้องตรวจจอประสาทตา

จอประสาทตา คืออะไร
จอประสาทตา (Retine) คือ ชั้นบางๆ ของเซลล์รับภาพที่อยู่ด้านหลังของดวงตา การที่คนเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนจำเป็นที่จะต้องมี
จอประสาทตาที่ปกติ ถ้าหากเปรียบเทียบดวงตากับกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาจะเทียบได้กับฟิล์มของกล้อง ซึ่งถ้าฟิล์มเกิดความเสียหาย
ภาพที่ถ่ายจากกล้องก็จะมีคุณภาพไม่ดี เช่นเดียวกับผู้ที่มีโรคของจอประสาทตาการมองเห็นก็จะไม่ชัดเจน
จุดสำคัญกลองจอประสาทตา คือ จุดรับภาพ (Macula) ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆ ที่สำคัญมากใน การมองตรงกลาง (central vision)
บริเวณอื่นที่เหลือของจอประสาทตาจะช่วยในการมองภาพด้านข้าง (Peripheral vision)

retinaโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาที่พบบ่อย

** จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมรักษาอย่างถูกต้อง พบว่ามีอาการผิดปกติทางตาได้บ่อย เช่น ตามัว จอประสาทตาเสื่อม
หรือเบาหวานขึ้นตา ดังนั้น  ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้วยเครื่องตรวจวัดความดันลูกตา, เครื่อง Slit Lamp, เครื่อง Ophthalmoscope, เครื่อง Fundus Camera เพราะการตรวจพบและได้รับการดูแลในระยะแรกของโลก คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันจากจอประสาทตาเสื่อมในโรคเบาหวานจอประสาทตาปกติ
จอประสาทตาเสื่อม

** จอประสาทตาลอกหลุด
เมื่อมีรูฉีกขาดที่จอประสาทตา น้ำวุ้นตาจะค่อยๆ เซาะเข้าไปในชั้นของจอประสาทตา ทำให้การมองเห็นผิดปกติ โดยในระยะแรกผู้ป่วย
จะมองเห็นจุดดำๆ ลอยไปมา, มีแสงแว๊บๆ ในลูกตา, มีม่านบังตาหรือตามัวลงเมื่อเป็นมาก ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาหลุดลอก
คือ ผู้ที่มีสายตาสั้น, เคยมีอุบัติเหตุที่ตาหรือใบหน้า มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้หรือผู้ที่อายุมาก


ทำอย่างไรเมื่อจอประสาทตาหลุดลอก


เมื่อเกิดจอประสาทตาลอกหลุด จักษุแพทย์จะใช้แก๊สดันจอประสาทตาให้กลับเข้าที่ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยในการรักษา

จุดรับภาพเสื่อม
พบได้ในผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ ซึ่งเมื่อเกิดความเสื่อมของจุดรับภาพขึ้นจะทำให้มองเห็นตรงกลางภาพบิดเบี้ยว, มีจุดบอดที่ตรงกลางภาพหรือการมองเห็นสีผิดปกติไป

พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการตรวจจอประสาทตา จักษุแพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจหลายชนิด ดังต่อไปนี้
Slit lamp และ Ophthalmoscope
ในการตรวจอาจจะต้องหยอดยาเพื่อขยายม่านตา  ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยเครื่องมือที่ต้องใช้
ไฟสว่างและมีกำลังขยายสูง Fundus Photography เพื่อตรวจและถ่ายรูปจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา

การฉีดสี Fluorescein (Fluorescein Angiography) เป็นการตรวจพิเศษ เพื่อตรวจดูเส้นเลือดและภาวะต่างๆ ของจอประสาทตา


    เครื่องตรวจวัดลานสายตา ด้วยคอมพิวเตอร์
โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา สามารถพบได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น การตรวจพบ
และวินิจฉัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถทำให้ผู้ป่วยคงมีสายตาที่ปกติได้สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16