โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

วิธีล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

นพ.ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก

สาเหตุของอาการคัดจมูกเรื้อรัง และสรีระทางจมูกที่ผิดปกติ

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหู คอ จมูก