โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

ปวดหัวบ่อยอาจเสี่ยงโรคเนื้องอกในสมอง

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

โรคงูสวัด

นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

การรักษาภาวะหลอดเลือดส่วนปลายตีบ

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด