รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

รายการเรื่องจริงผ่านจอ วิกฤตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

วิดีโอคำแนะนำ การหยอดยาหยอดหู

พญ.ลัดดาวัลย์ สินธรรมนิมิต ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก

วิดีโอคำแนะนำ การใช้สเปรย์ยาพ่นจมูก

​พญ.ลัดดาวัลย์ สินธรรมนิมิต ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก