ภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง
ภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง
September 22 / 2015

 

ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตร

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 
ณ.ห้องประชุม อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหงในโอกาสที่โรงพยาบาลครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้ง 
โดยมี กรรมการบริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง