โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสนับสนุน โครงการ t-shirt pray for nepal
โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสนับสนุน โครงการ t-shirt pray for nepal
October 06 / 2015

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสนับสนุน โครงการ t-shirt pray for nepal

 

โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
ซึ่งได้ออกแบบ t-shirt สวยๆมาจำหน่าย เพื่อนำเงินสมทบทุ่นผ่าน สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว