โรงพยาบาลรามคำแหง กับโครงการ "อุ่นรักไอราม" ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
February 15 / 2018

โรงพยาบาลรามคำแหง กับโครงการ "อุ่นรักไอราม" ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรค
การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นการทำ CPR กับประชาชนทั่วไป ชาวไทยเผ่าม้ง กระเหรี่ยงและไทยใหญ่ โดยมี คุณรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง กล่าวเปิดงาน และ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์