ภาพกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก ปี 2561
November 14 / 2018

ภาพกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก ปี 2561 "เบาหวานกับครอบครัว" 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรามคำแหง