โรคหลอดเลือดสมองตีบ
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
October 12 / 2015

 

 

โรคหลอดเลือดสมองตีบ ต้นเหตุอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

 

     โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต เกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตัน เพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป ทำให้คนไข้เกิดอัมพาตโรคนี้สามารถเกิดได้กับบุคคลทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนโรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 


 สัญญาณเตือนที่ต้องรีบนำผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์ทันที 

 

 •  แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง 

 • แขนขาชาซีกใดซีกหนึ่ง 

 • ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด 

 • ตามัว หรือ ตามองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งหรือเห็นภาพซ้อนสองทันทีทันใด 

 • ปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลันและ อาเจียนพุ่ง 

 • เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เดินเซ เสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับ อาการอื่นๆ ข้างต้น

อาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดนี้อาจเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือเกิดทั้ง 2 ซีก พร้อมกันได้  หากคุณต้องประสบภาวะที่เรียกว่า “หลอดเลือดในสมองอุดตันเฉียบพลัน” ควรพบแพทย์ภายใน 3 ชม.

 รักษาอย่างไร ?


     การรักษาแบบเดิม  การรักษาแบบประคับประคอง คือ การให้สมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป โดยไม่ได้ ทำการแก้ไขและรอให้สมองบางส่วนฟื้นตัวเอง
     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเฉียบพลัน 

 • การให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3 ชม.

 • การขยายหลอดเลือดสมองตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Stent)

วิธีนี้จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจพบเส้นเลือดในสมองอุดตัน 

 

 • การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งสามารถบอกสมองขาดเลือดได้ดี 

 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 64 Slice) สามารถบอกเส้นเลือดในสมองแตกได้ดี 

 • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงที่คอ สามารถบอกว่ามีเส้นเลือดโป่งพอง หรือเส้นเลือดผิดรูป ด้วยเครื่อง Cath Lab ได้ประโยชน์จากการมองเห็นภาพหลอดเลือดสมองของ ผู้ป่วยได้ในแบบ 3 มิติ 2 ระนาบ ซึ่งทำให้ได้ภาพเสมือนจริง ช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของสมองได้อย่างชัดเจนและส่งผลให้เพิ่มความแม่นยำในการรักษายิ่งขึ้น

     ** หากมีอาการที่กล่าวมาข้างต้น  ไม่ควรนิ่งนอนใจ  ให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน 3 ชั่วโมง  เพื่อตรวจอย่างละเอียดเป็นดีที่สุด**