การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน
October 12 / 2015

 

 

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน

 

 

 

รักษาไซนัสด้วยบอลลูน สามารถขยายรูเปิดของไซนัส ได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์

 

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน เป็นการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยการใช้บอลลูนเพื่อไปขยายรูเปิดของโพรงอากาศไซนัส เพื่อทำให้เกิดการระบายสารคัดหลั่งหรือน้ำมูก น้ำหนอง จากโพรงอากาศไซนัสทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง 
 


ระยะเวลาของไซนัสอักเสบ

 

 1. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน คือ เป็นมาไม่เกิน 1 เดือน
 2. ไซนัสอักเสบกึ่งเฉียบพลัน คือ เป็นมากกว่า 1 เดือนแต่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. ไซนัสอักเสบเรื้อรัง คือ เป็นมานานมากกว่า หรือเท่ากับ 3 เดือน

การรักษาที่นิยมมากที่สุด คือ การรักษาโดยการให้ยาร่วมกับยาพ่นเฉพาะที่ และ/หรือ การผ่าตัดไซนัส ซึ่งมีหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การรักษาไซนัสอักแสบด้วยบอลลูน

 

การอักเสบของโพรงอากาศไซนัส

 

 

การผ่าตัดไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน


เนื่อจากเราทราบดีแล้วว่า ไซนัสอักเสบ เกิดจากรูเปิดมีการตีบตันจึงได้มีการใช้บอลลูน เพื่อไปขยายรูเปิดของไซนัสแล้วเอาออก (คล้ายกันการใช้บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ) โดยที่ไม่ต้องมีการค้างอะไรเอาไว้หลังจากรูเปิดไซนัสขยายได้ขนาดเท่าที่พอใจแล้ว ก็จะมีการสอดสายเข้าไปเพื่อดูดโพรงและล้างโพรงไซนัสจนสะอาด

 

การขยายรุเปิดไซนัสด้วยบอลลูน

 

 

ขั้นตอนการรักษาไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน


การรักษาไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน สามารถทำได้โดยแพทย์ หู คอ จมูก ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยการรักษา ด้วยวิธีนี้มาแล้วเท่านั้น 

 • ขั้นตอนที่ 1 แพทย์จะทำการใส่สายขดลวดซึ่งเป็นสายนำเข้าไปในโพรงอากาศไซนัสโดยแพทย์จะทราบตำแหน่งที่ถูกต้องได้โดยการใช้ไฟที่สว่างขึ้นในโพรงไซนัสหรือเอกซเรย์ (Fluoscope)
 • ขั้นตอนที่ 2 แพทย์ทำการใส่ Balloon ไปตามสายนำโดยให้ตำแหน่งของบอลลูน อยู่ในตำแหน่งของรูเปิดของไซนัส แล้วจึงขยายบอลลูน เพื่อขยายรูเปิดไซนัสให้กว้างขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 3 สายบอลลูนถูกดึงออก แพทย์จะใช้กล้องส่องตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่ารูเปิดถูกทำให้กว่าขึ้นจริงในบางกรณี อาจใช้น้ำฉีดล้างเพื่อทำความสะอาดในโพรงอากาศไซนัสด้วย

 

 ข้อดีของการผ่าตัดไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน

 

 1. ปลอดภัย เนื่องจากยังไม่มีรายงานพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จากการใช้บอลลูนในการรักษา
 2. บาดเจ็บน้อยมาก เนื่องจากแทบไม่มีการตัดเนื้อเยื่อเลย และอุปกรณ์ที่ใช้ก็ทำให้เกิดความบอบช้ำเนื้อเยื่อน้อยมาก
 3. เลือดออกน้อยมาก
 4. ระยะเวลาฟื้นตัวเร็ว นอน รพ. 1 คืน หลังจากนั้นกลับไปทำงานได้ตามปกติ หรือทำกิจวัตรตามปกติได้ภายใน 1-2 วัน
 5. สามารถใช้ร่วมกับการผ่าตัดอื่นๆ เพื่อให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

คนไข้ที่เหมาะกับการรักษา..ไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน

 

 1. ไซนัสอักเสบเรื้อรังที่มีหนองค้างอยู่ใน ไซนัส หน้าผาก ไซนัสโหนกแก้ม หรือ ไซนัสฐานกะโหลก
 2. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน ที่เป็นบ่อย ( >4 ครั้ง/ปี ) ที่พบว่า มี การตีบแคบ ของรูเปิดไซนัส

“อาการของไซนัสอักเสบ คัดแน่นจมูก น้ำมูกเขียว เหลือง เสลด เขียวเหลืองลงคอ ปวดบริเวณใบหน้า เช่น หัวตา หน้าผาก แก้ม ปวดศรีษะเฉพาะที่ เช่น ท้ายทอยหรือทั่วๆ การได้กลิ่นลดลงอ่อนเพลียเป็นไข้ มักจะเป็นระยะเฉียบพลัน”

 ไซนัสอักเสบเรื้อรังรักษาแล้วจะหายไหม และรักษาแล้วจะหายสนิทไหม


รักษาหายได้แน่ ส่วนจะสนิทหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฎิบัติตัวตามคำแนะนำเพื่อสร้างเสรริมสุขภาพของผู้ป่วยและการรักษาของแพทย์ ฉะนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้ป่วยหายและไม่กลับมาเป็นไซนัสอีก

 

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน เป็นวิธีที่ปลอดภัย บาดเจ็บน้อยและสามารถฟื้นตัวได้เร็วทำให้กลับมาทำกิจวัตรได้ตามปกติภายใน 1-2 วัน เท่านั้น