โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็กเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


กรองด้วยศูนย์และแผนก:


กรองตามประเภท:


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพบุรุษ

เตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับอนาคต ป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพบุรุษ

เตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับอนาคต ป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง

ราคา 30,990 บาท

ตรวจคัดกรองเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

การรักษามะเร็งเต้านม ให้ได้ผลดีนั้นคือการตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักไม่มีอาการเริ่มแรกแสดงให้เห็น หรืออาจเป็นอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำให้มองข้ามไป

ตรวจคัดกรองเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

การรักษามะเร็งเต้านม ให้ได้ผลดีนั้นคือการตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักไม่มีอาการเริ่มแรกแสดงให้เห็น หรืออาจเป็นอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำให้มองข้ามไป

ราคา 3,290 บาท

แพ็กเกจยกกระชับผิวหน้า Ultherapy 100 lines

แพ็กเกจยกกระชับผิวหน้า Ultherapy 100 lines

ราคา 20,000 บาท

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

คัดกรอง "มะเร็งปอด" ตรวจก่อนลุกลาม

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

คัดกรอง "มะเร็งปอด" ตรวจก่อนลุกลาม

ราคา 5900 บาท

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

มะเร็งปอด รู้เร็ว รักษาทัน...

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

มะเร็งปอด รู้เร็ว รักษาทัน...

ราคา 4,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum รายละเอียด เช่น การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum รายละเอียด เช่น การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

ราคา 30,990 บาท