แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย


ให้คำปรึกษาและติดตามภาวะโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารกในครรภ์


ราคา 1,200 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็คเกจนี้ 846 ครั้ง

 

 

 

Package ให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

ราคา 1,200 บาท

หรือ คลิกซื้อเลย! > https://bit.ly/3PhfdwW

 

บริการที่จะได้รับใน Package : 


1. ให้คำปรึกษาและติดตามภาวะโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารกในครรภ์ แต่ละไตรมาส ดังนี้

            ไตรมาสที่ 1 (อายุครรภ์ 1-3 เดือน)                                           จำนวน 1 ครั้ง

            ไตรมาสที่ 2 (อายุครรภ์ 4-6 เดือน)                                           จำนวน 3 ครั้ง

            ไตรมาสที่ 3 (อายุครรภ์ 7-9 เดือน)                                           จำนวน 3 ครั้ง

 

2. ประเมินภาวะโภชนาการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กเล็กในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ลูกน้อยมีภาวะโภชนาการที่ดี เติบโตสมวัย

                                                                                            จำนวน 3 ครั้ง

3. ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analyzer และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่หลังคลอดเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                  จำนวน 1 ครั้ง

 

รายละเอียดดังนี้

 

พบนักกำหนดอาหาร ทั้งหมด 11 ครั้ง
ครั้งที่ 1

ให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 1

ครั้งที่ 2-4

ให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 2

ครั้งที่ 5-7

ให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 8

ประเมินภาวะโภชนาการและแนะนำอาหารตามวัย อายุ 6 - 8 เดือน

ครั้งที่ 9

ประเมินภาวะโภชนาการและแนะนำอาหารตามวัย อายุ 9 - 11 เดือน

ครั้งที่ 10

ประเมินภาวะโภชนาการและแนะนำอาหารตามวัย อายุ 1 ปีขึ้นไป

ครั้งที่11

ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย และแนะนำการรับประทานอาหารสำหรับคุณแม่หลังคลอดเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ราคา Package  1,200 บาท

 

 

หมายเหตุ ; หากคุณแม่มีอายุครรภ์เกินไตรมาสที่ 1-2 สามารถมารับบริการภายหลังได้ โดยจะนับตามจำนวนครั้งที่มาเข้ารับบริการให้ครบจำนวน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนผู้รับบริการได้

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย...อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขการพูด

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix)

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจคลอดธรรมชาติและทำหมัน

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็ก 9-14 ปี)

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 13,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 19,500 บาท

แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

ให้คำปรึกษาและติดตามภาวะโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารกในครรภ์

ราคา 1,200 บาท

กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เกิดจากภาวะที่น้ำนมไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดการคั่งค้างในเต้านมทำให้เกิดการบวมตึงและคัดเจ็บ

ราคา 1,650 บาท