แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย...อุ่นใจ สบายกระเป๋า

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย...อุ่นใจ สบายกระเป๋า


ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด


ราคา 72,000 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็คเกจนี้ 14198 ครั้ง

 

 

 

 

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย...อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ราคา 72,000

 

 

รายละเอียดของโปรแกรมคลอดบุตร

โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย...คลอดแบบผ่าตัด เราก็พร้อมดูแลครอบคลุม ความคุ้มค่ากับราคาเหมาๆ เพราะเรารู้ใจคุณ อุ่นใจได้ครอบครัว เราดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับลูกน้อยหลังคลอด

 

รายละเอียดโปรแกรม มีดังนี้

- ค่าแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์, วิสัญญีแพทย์และกุมารแพทย์

- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ, ค่าอาหาร, ค่าการพยาบาลสำหรับมารดา 4 วัน 3 คืน

- ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องคลอด

- ค่าห้องสำหรับทารก 4 วัน 3 คืน

- ค่ายา, ค่ายาสลบ, ค่าเวชภัณฑ์

- ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับทารกแรกเกิดและมารดา

 • การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการของมารดา เพื่อเตรียมการคลอด (CBC, BS, Cr, SGPT, PT, Electrolytes)
 • การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี-BCG)
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอับเสบบีเข็มที่ 1 (Hepatitis B Vaccine)
 • ฉีดวิตามิน K แรกเกิด เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด
 • ยาป้ายตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตา
 • ตรวจภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • การตรวจหมู่เลือด (ABO, Rh) ในทารกแรกเกิด
 • ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ หรือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรีย
 • ตรวจวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวและการทำงานของปอดตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง (ค่าบิลิรูบิน) และภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
 • ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง คุณภาพของเม็ดโลหิตและความผิดปกติของเกร็ดเลือด
 • ชุดอาหารกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด
 • ชุดเด็ก 1 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดหมี ถุงมือ ผ้าห่อตัว
 • การบริการจัดทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพทารกแรกเกิด
 • รูปถ่ายแห่งความประทับใจหลังคลอดและใส่กรอบ 1 รูป (พร้อมรับ Gift Voucher ส่วนลดแพ็กเกจวัคซีนหลักของทารกแรกเกิดมูลค่า 1,000 บาท)

 

ฝึกการดูแลทารกแรกเกิด

 • การอุ้ม การห่อตัว
 • การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่และการจับเรอ
 • การปฏิบัติตัวของแม่ การเก็บน้ำนม
 • วิธีการเตรียมและให้นมผสม
 • การอาบน้ำ การดูแลสะดือ
 • วัคซีน
 • ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์ เช่น ตัวเหลือง สะดืออักเสบ ทารกซึม ไม่ดูดนม อาเจียน ท้องเสีย มีไข้
 • รับคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารเฉพาะทางเพื่อกระตุ้นน้ำนม

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง :

1. มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดบุตร

2. ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ เช่น เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์

3. กรณีคลอดทารกแฝด หรือคลอดก่อนกำหนด

4. กรณีที่ระยะพักฟื้นเกินระยะเวลาที่กำหนด

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากปกติ ค่าโทรศัพท์ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับคลอดบุตร

 

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดตามอัตราปกติ

2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิกในการรับส่วนลด

โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

ตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

ราคา 3,500 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขการพูด

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 96,500 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix)

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจคลอดธรรมชาติและทำหมัน

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็ก 9-14 ปี)

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 13,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 19,500 บาท

แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางโภชนาการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย

ให้คำปรึกษาและติดตามภาวะโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารกในครรภ์

ราคา 1,200 บาท

กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เกิดจากภาวะที่น้ำนมไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดการคั่งค้างในเต้านมทำให้เกิดการบวมตึงและคัดเจ็บ

ราคา 1,650 บาท