Platinum plus Check up ครบถ้วน ครอบคลุม เรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพ

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลรามคำแหง

Platinum plus Check up ครบถ้วน ครอบคลุม เรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพ

“ อย่าทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่ไม่คาดคิด มาทำให้แผนการในชีวิต หรืออนาคตของครอบครัวต้องเสียไป ”