แพ็กเกจคลอดบุตรแบบธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย


คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ


ราคา 52,000 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 6377 ครั้ง

 

 

 

แพ็กเกจคลอดบุตรธรรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

ราคา 52,000

หรือ คลิกซื้อเลย! แพ็กเกจ  > https://bit.ly/3kYxOkm

 

 

โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย...คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัย และคุ้มค่า ที่มาพร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆเพราะเรารู้ใจคุณ อุ่นใจได้ครอบครัวเราพร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อยอย่างดีที่สุดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

รายละเอียดโปรแกรม มีดังนี้

- ค่าแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์, ค่ากุมารแพทย์

- ค่าห้องคลอด เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำคลอด

- ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ, ค่าอาหาร, ค่าการพยาบาลสำหรับมารดา 3 วัน 2 คืน

- ค่าห้องสำหรับทารก 3 วัน 2 คืน    

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับทารกแรกเกิดและมารดา

 • การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการของมารดา เพื่อเตรียมการคลอด (CBC, BS, Cr, SGPT, PT, Electrolytes)
 • การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี-BCG)
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอับเสบบีเข็มที่ 1 (Hepatitis B Vaccine)
 • ฉีดวิตามิน K แรกเกิด เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด
 • ยาป้ายตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตา
 • ตรวจภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • การตรวจหมู่เลือด (ABO, Rh) ในทารกแรกเกิด
 • ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ หรือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรีย
 • ตรวจวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวและการทำงานของปอดตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง (ค่าบิลิรูบิน) และภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
 • ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง คุณภาพของเม็ดโลหิตและความผิดปกติของเกร็ดเลือด
 • ชุดอาหารกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด
 • ชุดเด็ก 1 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดหมี Miki House ถุงมือ และผ้าห่อตัว
 • การบริการจัดทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพทารกแรกเกิด
 • รูปถ่ายแห่งความประทับใจหลังคลอดและใส่กรอบ 1 รูป (พร้อมรับ Gift Voucher ส่วนลดแพ็กเกจวัคซีนหลักของทารกแรกเกิดมูลค่า 1,000 บาท)

 

ฝึกการดูแลทารกแรกเกิด

 • การอุ้ม การห่อตัว
 • การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่และการจับเรอ
 • การปฏิบัติตัวของแม่ การเก็บน้ำนม
 • วิธีการเตรียมและให้นมผสม
 • การอาบน้ำ การดูแลสะดือ
 • วัคซีน
 • ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์ เช่น ตัวเหลือง สะดืออักเสบ ทารกซึม ไม่ดูดนม อาเจียน ท้องเสีย มีไข้
 • รับคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารเฉพาะทางเพื่อกระตุ้นน้ำนม

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง :

1. มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดบุตร

2. ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ เช่น เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์

3. กรณีคลอดทารกแฝด หรือคลอดก่อนกำหนด

4. กรณีที่ระยะพักฟื้นเกินระยะเวลาที่กำหนด

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากปกติ ค่าโทรศัพท์ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับคลอดบุตร

 

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดตามอัตราปกติ

2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิกในการรับส่วนลด

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 3,250 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขเรื่องการพูด ในเด็กทีพบความผิดปกติทางภาษา

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย โรงพยาบาลรามคำแหง

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 99,500 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุตั้งแต่ 1 - 8 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ทำหมันหลังคลอด l โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ทำหมัน - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็กอายุ 9 ถึง 4 ปี)

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 13,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 19,500 บาท

กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เกิดจากภาวะที่น้ำนมไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดการคั่งค้างในเต้านมทำให้เกิดการบวมตึงและคัดเจ็บ

ราคา 1,650 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (2 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 6,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 2 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 4,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (1 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 3,600 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 1 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 2,290 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 4 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 12,500 บาท