โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up ของสุภาพบุรุษ


โปรแกรมสุขภาพRAM Platinum plus program สำหรับผู้ชายที่สามารถบอกถึงรายละเอียดและสามารถเข้าถึงโรคร้ายที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง


ราคา 59,990 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 4191 ครั้ง

 

 

RAM Platinum plus program (Male)

ราคา 59,990

หรือ คลิกซื้อเลย! แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum plus program (Male) > https://bit.ly/3sRIK7H

 

อย่าให้ปัญหาสุขภาพที่ป้องกันได้ กลายเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิต จนต้องงดทำกิจกรรมโปรด เพราะโรคและความเสี่ยงด้านสุขภาพของสุภาพบุรุษ สามารถตรวจคัดกรองล่วงหน้าได้ ด้วยโปรแกรมสุขภาพที่ละเอียดและเข้าถึง เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของวัย และโรคร้ายที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ RAM Platinum plus program (Male)
 รายการตรวจ ชาย หญิง
 ตรวจสุขภาพระดับพื้นฐาน    
 • ตรวจและสรุปผลโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine) ตรวจวัดระดับความดันโลหิต (BP) และวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

 การตรวจเลือด

   
 •  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 •  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 •  ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
 •  ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 •  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง/ไขมันชนิดดี (HDL)
 •  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ/ไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
 •  ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
 •  ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)

 ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ

   
 •  SGOT
 •  SGPT
 •  Alkaline Phosphatase

 ตรวจเลือดดูการทำงานของไต

   
 •  BUN
 •  Creatinine

 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์

   
 •  TSH
 •  Free T4

 ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ (Anti HAV IgG)

 ตรวจเลือดหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBsAg, Anti-HBs)

   
 •  HBsAg
 •  Anti-HBs

 ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)

 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine examination)

 ตรวจอุจจาระ

   
 •  ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool occult blood)
 •  ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ (Stool examination)

 ตรวจเอกซเรย์เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)

 ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry)

 ตรวจหาภาวะหลอดเลือดส่วนปลายแข็งตัวและอุดตัน (ABI)

 ตรวจอัลตราซาวนด์ดูบริเวณช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)

 ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งร่างกาย (CT scan whole Body) สมอง, โพรงจมูก, หน้าอก, ช่องท้อง

 ตรวจสุขภาพหัวใจ

   
 •  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 •  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 •  ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echocardiography)
 •  ตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ (Calcium Score)
 •  ตรวจภาวะความเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบ โดยการวัดความหนาของผนังหลอดเลือด (Carotid and Vertebral Duplex)

 ตรวจสุขภาพตา

   
 •  ตรวจตาบอดสี
 •  ตรวจวัดค่าความดันตา (IOP)
 •  ตรวจวัดค่าสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Autorefraction (AR)
 •  ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camer

 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง : ในผู้ชาย

 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)
 

 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง : ในผู้หญิง

 

 ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์

   
 •  ตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep
 
 •  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมระบบดิจิตอลร่วมกับอัลตราซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram + Ultrasound Breast)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 
 •  ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)
 

 ตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง

   
 •  การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)
 •  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscope)

 

 

รายการตรวจเพิ่มเติม

 รายละเอียด

ราคา (บาท)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
24,000
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
5,700
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
2,500
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
3,500
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)
1,290
 • การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย (Body Composition Analyzer)
200
 •  ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Upper Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Lower Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ของอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Whole Abdomen)
2,480

 ตรวจเลือดเพิ่มเติม

ราคา

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)

850

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินบี (Vitamin B12)

960

 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์

 • TSH
 • Free T4
 
400
380

 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี

 • HBsAG
 • Anti-HBs
 
300
350

 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)

750

Option (เพิ่มเติมกรณีการตรวจกับชุดโปรแกรมต่าง ๆ)

Special Price

 การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

21,000

 ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

5,500

 ตรวจอัลตราซาวนด์หาภาวะเสี่ยงการตีบของเส้นเลือดสมอง Carotid (U/S Carotid)
 & Vertebral Screening

2,000

 ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)

730

 กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำ ก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน (ผู้หญิง) - โรงพยาบาลรามคำแหง

"ใครที่โหมงานหนักทุกวัน จนร่างกายใกล้พัง..อย่ารอช้า! “แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน” ตอบโจทย์แน่นอน

ราคา 8,490 บาท

Vitality care package ผู้หญิง

ตอบโจทย์สาวๆ สุดปัง! กับโปรแกรมตรวจที่ครอบคลุม ครบครัน เพราะฮอร์โมนเพศหญิงมีความสำคัญ

ราคา 2,590 บาท

Vitality care package ผู้ชาย

"ลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดี นับเป็นความคุ้มค่าที่กล้าเสี่ยง! สายลุยไม่คุยเยอะ ตรวจได้ตรวจเลย"

ราคา 2,590 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน (ผู้ชาย) - โรงพยาบาลรามคำแหง

"ใครที่โหมงานหนักทุกวัน จนร่างกายใกล้พัง..อย่ารอช้า! “แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน” ตอบโจทย์แน่นอน

ราคา 8,490 บาท

Premium Health package ผู้ชาย

"เพราะปัญหาสุขภาพอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่ารอให้เจ็บป่วยค่อยใส่ใจ"

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี - Superior health 45+ ผู้หญิง

เพราะทำงานหนัก การตรวจสุขภาพที่เจาะลึกจึงสำคัญ

ราคา 11,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพบุรุษ ผู้บริหาร l โรงพยาบาลรามคำแหง

เพราะทำงานหนัก การตรวจสุขภาพที่เจาะลึกจึงสำคัญ

ราคา 11,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้ชาย) - รพ.รามคำแหง

"ตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงเป็นประจำ" ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาอาการผิดปกติได้ทันที

ราคา 5,390 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสำหรับผู้ชาย l รพ.รามคำแหง

"โรคเบาหวาน" ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย คัดกรองมะเร็ง l โรงพยาบาลรามคำแหง

การตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันโรคในอนาคต หรือได้รับการรักษาทันท่วงที

ราคา 6,790 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานคุณผู้ชาย เพื่อลูกน้อยในอนาคต

ตรวจสุขภาพให้ชัวร์ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะคุณผู้ชายอาจมีโรคแฝงและปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อลูกน้อยและครอบครัวในอนาคต

ราคา 5,190 บาท

Healthy heart package (ผู้ชาย)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้ชาย)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสคุณผู้หญิง สำหรับลูกน้อยในอนาคต

ก่อนเริ่มต้นชีวิตแต่งงาน สุขภาพสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อคุณและคู่รัก แต่เพื่อสุขภาพของลูกน้อยน่ารักในอนาคต

ราคา 5,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up สุภาพสตรี

เพราะร่างกายผู้หญิงซับซ้อนมากกว่าที่คิด ตรวจสุขภาพดูแลป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้แบบที่ต้องการ

ราคา 59,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพบุรุษ

เตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับอนาคต ป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง

ราคา 30,990 บาท

บัตรกำนัลเงินสด Ramkhamhaeng Gift Card

"แทนความห่วงใย" & "ของขวัญเยี่ยมไข้" มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญสุดพิเศษ ด้วยบัตรกำนัลเงินสด Ramkhamhaeng Gift Card

ราคา 1,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum รายละเอียด เช่น การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

ราคา 30,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Hero Run สำหรับคนออกกำลังกาย

เพื่อคัดกรอง ลดความเสี่ยงสำหรับผู้รักการออกกำลังกาย ตอบโจทย์กีฬาที่คุณรัก

ราคา 2,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Hero Run Plus ตอบโจทย์กีฬาที่รัก

ตอบโจทย์กีฬาที่คุณรัก โดยเน้นการตรวจสุขภาพหัวใจ สร้างเกราะป้องกันให้ห่างไกลโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัว

ราคา 8,500 บาท

ตรวจดูคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT cardiac

รู้ทัน ป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจ โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดอาการ

ราคา 5,700 บาท

Healthy heart plus package (ผู้ชาย)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "แพ็กเกจตรวจสุขภาพโรคหัวใจ Healthy heart plus package" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ

ราคา 6,990 บาท

Healthy heart plus package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart plus package" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ

ราคา 6,990 บาท

Advanced Intensive heart package (ผู้ชาย)

หมั่นดูแลสุขภาพหัวใจ

ราคา 9,990 บาท

Advanced Intensive heart package (ผู้หญิง)

หมั่นดูแลสุขภาพหัวใจ

ราคา 9,990 บาท

Advanced Intensive heart plus (ผู้ชาย)

ตรวจหัวใจ...แบบเจาะลึก

ราคา 14,990 บาท

Advanced Intensive heart plus (ผู้หญิง)

ตรวจหัวใจ...แบบเจาะลึก

ราคา 14,990 บาท