โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. เสมอแข ทรงสถาพร

ชื่อ
เสมอแข ทรงสถาพร
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ช่องปากและ Maxillofacial Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ช่องปากและ Maxillofacial Surgery
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมรากเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. เสริมสิน สินธุบดี

ชื่อ
เสริมสิน สินธุบดี
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมลูกหมาก, นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 14:00 - 18:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

ทพญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

ชื่อ
เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Columbia University USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมจัดฟัน
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) พุธที่ 1, 2 ของเดือน
พุธ 09:30 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) พุธที่ 3, 4 ของเดือน

นพ. อนันต์ ธาราชีวิน

ชื่อ
อนันต์ ธาราชีวิน
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกข้อเท้าและเท้า
วุฒิบัตร :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ข้อเท้าและเท้า
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

นพ. อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ

ชื่อ
อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)