โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อริยา ทิมา

ชื่อ
อริยา ทิมา
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อนุมัติปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2544
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา 2550
วุฒิบัตร โรคหลอดเลือดสมองและอัลตร้าซาวด์ด้วยคลื่นความถี่สูง 2553
วุฒิบัตร American Society of Neuroimaging and Neurosonology 2552
วุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) 2561
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical observer at the Division of Neurology
Faculty of Medicine The Chinese University of Hong Kong
อบรมเพิ่มเติมจากสมาคม TMS Society เรื่อง TMS Grand Round Update on Theta Burst TMS and TMS for Psychairic disorder, OCD, Depression, PTSD, Migraine Headache, Chronic pain
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดศีรษะ, ไมเกรน, โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน, ปวดต้นคอ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:30 - 16:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 08:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

พญ. อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ

ชื่อ
อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและ เมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ
การศึกษาหลังปริญญา :
2550-2554 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554-2556 อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ไทรอยด์, เบาหวาน, กระดูกพรุน, ไขมัน, ต่อมหมวกไต, ต่อมใต้สมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)

พญ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

ชื่อ
อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

พญ. อลิสรา ศรีนิลทา

ชื่อ
อลิสรา ศรีนิลทา
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยศาสตร์ ทั่วไป 2562
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เต้านม, ส่องกล้อง
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล

ชื่อ
อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ภาษา :
English, Thai, Japanese, Korean
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
1. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellowship in MIS Spine Surgery Wooridul Spine Hospital, South Korea.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (MIS Spine Surgery)
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscpoe
การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกสันหลังแบบต่างๆ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 11:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)