โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. จันทราภรณ์ เคียมเส็ง

ชื่อ
จันทราภรณ์ เคียมเส็ง
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วว., กุมารเวชศาสตร์
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:30 - 19:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) เสาร์ที่ 2, 4 ของเดือน
อาทิตย์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน