โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เจตน์ วิงประวัติ

ชื่อ
เจตน์ วิงประวัติ
สาขาเฉพาะทาง :
UROLOGY
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อว.ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
วว.ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษาหลังปริญญา :
ได้ประดิษฐ์เครื่องมือ ชื่อ Visual Uro Dilator และจดลิขสิทธิ์ บัตรแล้ว ใช้ขยาย Uveter Orifice ทำให้ Ureteroscopy ทำได้ง่าย และขยายท่อปัสสาวะในกรณีที่ Dilate ยากได้
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Uveteros OPM, PCN2
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)