โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์

ชื่อ
รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษาหลังปริญญา :
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรกฎหมายมหาชนและการบริการธุรกิจ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hand Surgery
Maxillofacial Surgery
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)