โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ราชิต ฮากิม

ชื่อ
ราชิต ฮากิม
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, BURMESE, URDU
การศึกษา :
พบ., SIND MEDICAL COLLEGE, UNIVERSITY OF KARACHI, PAKISTAN
วว., (ศัลยกรรมทั่วไป) รพ.ตำรวจ, อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัตร :
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษาหลังปริญญา :
Diploma in - Laparoscopic Surgery + Endoscopy From Teikyo University At Mizonokuchi, Japan and Showa University Fujigaoka japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผ่าตัดถุงน้ำดี
ผ่าตัดลำไส้ใหญ่
ผ่าตัดเต้านม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)