โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วทัญญู ปรัชญานนท์

ชื่อ
วทัญญู ปรัชญานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์ 2522
การศึกษาหลังปริญญา :
2532 ประกาศนียบัตรจุลศัลยกรรม มหาวิทยาลัยฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
2533 ประกาศนียบัตรประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมินนิโชต้า สหรัฐอเมริกา
2539 ประกาศนียบัตรศัลยกรรมฐานกระโหลกและกระดูกสันหลัง สถาบันไมดาสเร็กซ์ , เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
2523 สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 2550 สมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยกรรมสมอง,ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและเส้นประสาท
วัน เวลา สถานที่
พุธ 14:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 10:30 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)