โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธ

ชื่อ
ธนพงษ์ อัสนุเมธ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
อายุรศาสตร์
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
อายุรศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคข้อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)