โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สมเกียรติ แหลมทอง

ชื่อ
สมเกียรติ แหลมทอง
สาขาเฉพาะทาง :
UROSURGERY
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ.พบ., วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมลูกหมากโต, นิ่วระบบปัสสาวะ, มะเร็งระบบปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)