โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ชื่อ
สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ, การรักษาด้วยการใส่สายสวนขยายหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ รามาธิบดี ม.มหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
Mini fellowship of endovascular surgery, Nuremberg southern hospital, Nuremberg Germany
Fellowship of angiology, Leipzig Heart Center and Park hospital, Leipzig, Germany
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดหลอดเลือด (เส้นเลือดแดง, เส้นเลือดดำ รวมถึง เส้นเลือดโป่งพองที่ตำแหน่งต่างๆ)
การรักษาด้วยการใส่สายสวนขยายหลอดเลือดและการรักษาผ่านหลอดเลือด (เส้นเลือดแดง, เส้นเลือดดำ รวมถึงเส้นเลือดโป่งพองที่ตำแหน่งต่างๆ)
การผ่าตัดเปลี่ยนไต
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
พุธ 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
พฤหัสบดี 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
เสาร์ 15:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
อาทิตย์ 15:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)