โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธวัช ศุภสินสาธิต

ชื่อ
ธวัช ศุภสินสาธิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
รพ.ศิริราช
วุฒิบัตร :
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ รพ.ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
Pulmonary Medicine
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
อังคาร 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)