โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พรชัย โพธินามทอง

ชื่อ
พรชัย โพธินามทอง
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทย์วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
การศึกษาหลังปริญญา :
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผื่นผิวหนังอักเสบ, โรคภูมิแพ้ผิวหนังและลมพิษ
เชื้อราที่ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ, เริม, งูสวัด, หูดและโรคติดเชื้อของผิวหนัง, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เนื้องอกและมะเร็งผิวหนัง, สิว, ฝ้า, โบท๊อกซ์, ฟิลเลอร์, แผลเป็น, เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)