โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์

ชื่อ
ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
พบ.,วว., อายุรศาสตร์โรคไต
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hemodialysis การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)