โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ศิลา ทองไล้

ชื่อ
ศิลา ทองไล้
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์, ศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532
วว., จักษุแพทย์ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2539
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งตา The Eye Center of Oregon และ Moran Eye Center of Utah มหาวิทยาลัยยูทาห์ พ.ศ. 2543
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ, ภาวะหนังตาตก, ศัลยกรรมตกแต่งตาและเบ้าตา, ท่อน้ำตาอุดตัน
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)