โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล

ชื่อ
สุนันท์ ชัยฑวังกูล
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
จักษุแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
จอประสาทตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)