โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. เพ็ญศรี เกษโกวิท

ชื่อ
เพ็ญศรี เกษโกวิท
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 09:30 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 09:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 09:30 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 09:30 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)