โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์

ชื่อ
นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หู คอ จมูก ทั่วไป, โรคเวียนศีรษะจากหูชั้นใน และระบบการทรงตัว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)