โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. ชุมพล กฤตยะพงษ์

ชื่อ
ชุมพล กฤตยะพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
วุฒิบัตร :
Fellow of DGOI (Dental Implant)
Fellow of OCOI (Dental Implant)
การศึกษาหลังปริญญา :
Fellow คลินิคกระดูกใบหน้าหัก หน่วยอุบัติเหตุศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)