โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ

ชื่อ
ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Certificate in Prosthodontics, Master of Science, State University of New York at Buffalo, USA
วุฒิบัตร :
Diplomate, American Board of Prosthodontics
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมประดิษฐ์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอมถอดได้, รากเทียม, การบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม, รากฟันเทียม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)