โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. สิรินทร์พร ปิยะภิญโญ

ชื่อ
สิรินทร์พร ปิยะภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยทัฟท์ บอสตัน,สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด้านทันตกรรมสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยทัฟท์ บอสตัน,สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติและโรคทางระบบ
การกระตุ้นพัฒนาการการเจริญเติบโตของใบหน้าและกระดูกขากรรไกร
วัน เวลา สถานที่
พุธ 15:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)