โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย

ชื่อ
สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2522
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ปี 2529
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุมัติบัตร อนุสาขา ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กระดูกและใบหน้าหัก
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)