โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล

ชื่อ
สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
โสด ศอ นาสิก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
โสด ศอ นาสิกวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุบัตรแพทย์สภา ศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดส่องกล้องในโพรงจมูก–ไซนัส, การผ่าตัดรักษานอนกรน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)