โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เสริมสิน สินธุบดี

ชื่อ
เสริมสิน สินธุบดี
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมลูกหมาก, นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 14:00 - 18:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)