โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิ

ชื่อ
วิโรจน์ ศุกรโสจิ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสม์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, จีน
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสม์
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การแพทย์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 10:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 10:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 10:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 10:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)